Supervisie

Voor coaches en artsen en anderen die intensief met mensen werken is supervise een nuttige en steunende en leerzame manier om de eigen kennis en professionaliteit te vergroten. Specifiek wordt de aandacht gericht op de relatie tussen client en de professional en/of de werkrelaties tussen professionals.

Begeleide intervisie of groepssupervisie

Voor vakinhoudelijke verdieping en persoonlijke en professionele ontwikkeling faciliteer ik groepen. Het werken in groepsverband kan meerwaarde hebben boven individuele supervisie.