Psychotherapie

Mijn aanbod Psychotherapie valt onder Specialistiche GGZ, voor (jong-)volwassenen met complexe psychische problemen. Individuele en relatie-therapie.

 

Ik heb mij gespecialiseerd in de cliëntgerichte psychotherapie en Emotie Focus Therapie (EFT) en ben volwaardig lid van de Vereniging Persoonsgerichte en experiëntiële Psychotherapie (VPeP). Vanuit een humanistische visie niet alleen gericht op het doen afnemen van klachten, maar vooral op het algehele functioneren en de belevingswereld van de persoon. Een persoon kan ziek zijn, lijden, vastlopen, niet goed kunnen functioneren door diverse factoren, en hier ziek van worden. Aandoeningen als depressie, post traumatische stress stoornis en angststoornissen, onbegrepen lichamelijke klachten, als ook relatieproblemen kunnen baat hebben bij deze vorm van psychotherapie. Stagnatie en klachten behoeven aandacht en zorg, in samenwerking tussen psychotherapeut en hulpvrager.   

 

Ieder mens heeft behalve kwetsbaarheden ook een innerlijke kracht, een vermogen om te genezen, te herstellen en zich te ontplooien. Psychotherapie is er opgericht op het verkrijgen/verbeteren van zelf-inzicht, zelf- bewustzijn, uit blokkades te geraken, ontdekken van eigen invloed en mogelijkheden om situaties en problemen tegemoet te treden. Het doel is weer of meer grip te krijgen op het leven en (hernieuwde) vrijheid voelen om iets aan de eigen situatie te veranderen. Ook kan het zijn dat het een (h)erkennen is van wat niet te veranderen is. Elk individu en elk systeem heeft behalve capaciteiten/mogelijkheden ook beperkingen/grenzen. In de kern streeft een mens naar gezondheid en ontplooiing. 

 

Algemene informatie over psychotherapie: 

https://www.ggzstandaarden.nl/zoekresultaten/Psychotherapie

 

Informatie over persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie: 

https://www.vpep.nl/therapie/over-pep

Factsheet persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie