Kosten en vergoeding

Zorgverzekering

Bewust heb ik geen contracten met Zorgverzekeraars afgesloten. Dit noemt men een Vrijgevestigde zorgaanbieder.

Niet-gecontracteerd betekent echter niet ongekwalificeerd! Vaak treedt die verwarring op na een telefoontje met de verzekeraar over een behandeling bij een on-gecontracteerde zorgverlener. Ik ben vrijgevestigde psychotherapeut met een goedgekeurd kwaliteitsstatuut. Mijn behandeling wordt altijd vergoed. Het hangt echter van de polis af hoe hoog de vergoeding is.

 

Bij een restitutiepolis wordt 100% van de behandeling vergoed en heb je een vrije keuze met welke zorgaanbieder je in behandeling gaat. De premie voor een dergelijke polis is iets hoger, maar dit betaalt zich terug door de volledige dekking van de kosten van de behandeling.

 

Opzeggen van de huidige verzekering kan tot 31 december 2022. Uiterlijk 31 januari a.s. dien je je keus voor een nieuwe verzekering kenbaar te maken, deze gaat dan met terugwerkende kracht in per 1 januari.

 

 

Het is best ingewikkelde materie, die zorgverzekeringen, daarom heeft de LVVP een folder gemaakt ter ondersteuning:

Folder voor cliënten - Landelijke Vereniging Vrijgevestigde Psychotherapeuten

 

Folder met uitleg over het zorgprestatiemodel - LVVP

  

Betalingsvoorwaarden

 

Betalingstermijn

Indien je wegens financiële problemen de factuur niet in één keer of tijdig kunt betalen, is het belangrijk dat u mij dit uiterlijk binnen 14 dagen na de datum op de factuur aangeeft.

 

Niet of te laat betalen

Bij een niet-betaling binnen de afgesproken termijn, zal er een betalingsherinnering worden toegestuurd. Bij de 1e herinnering worden € 5,- administratiekosten in rekening gebracht. Bij een 2e herinnering zal daar bovenop nog € 10,- worden berekend. Tot slot zal een 3e herinnering volgen die nog eens € 30,- gaat kosten.

Is dan nog niet tot volledige betaling over gegaan, dan zal er een administratie- of incassobureau worden ingeschakeld om het bedrag bij u te vorderen.

Meer informatie: www.contractvrijepsycholoog.nl

Zelf betalen

Niet verzekerde zorg 

Een klein aantal diagnostische classificaties zijn door de zorgverzekeraars uitgesloten van vergoeding. Dit zijn de Onverzekerde Producten (OVP).

Dit zijn met name de aanpassingsstoornis en relatieproblemen. Zie ook de brochure van de LVVP: www.lvvp.info . Dergelijke behandelingen dient u zelf te betalen.

De kosten voor individuele therapie zijn €100,- per 45 minuten (gebaseerd op het Nza-tarief). Dit tarief geldt ook als u kiest het traject zelf te betalen. De rondom-tijd die ik altijd heb, is hierbij inbegrepen. 

De kosten voor partner-relatie therapie zijn €120,- voor een sessie van 60 minuten en €180,- voor sessie van 90 minuten. Nb: indien een van de partners een GGZ-diagnose heeft, kan deze therapie soms wel voor vergoeding door de zorgverzekeraar in aanmerking komen.

Bij niet verzekerde zorg is een voordeel dat u geen verwijsbrief nodig heeft, u hoeft geen verplichte vragenlijsten in te vullen of aan andere voorwaarden van zorgverzekeraars te voldoen. Uiteraard houd ik mij wel aan alle eisen die de beroepscode aan mij als therapeut stelt.

 

Supervisie en coaching

Contact in het kader van supervisie en coaching (wanneer er geen classificatie is vast te stellen, maar er wel vragen zijn) kan mogelijk door uw werkgever worden vergoed of is fiscaal verrekenbaar. Mijn tarief is €120,- per klokuur (niet BTW-plichtig).

Het tarief van groepssupervisie is afhankelijk van het aantal deelnemers. Voor een groep van 2 tot en met 4 deelnemers reken ik €300,- per sessie van 1,5 uur. Bij meer deelnemers prijs in overleg.

No-show en afmelding

Het is belangrijk voor mijn praktijkvoering dat wanneer U verhinderd bent, dit 24 uur van te voren door geeft aan mij. Dit kan telefonisch (Voicemail), via sms of email. Bij afspraken die niet tijdig worden geannuleerd, word er 50 euro in rekening gebracht. Dit bedrag wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed.