Kosten en vergoeding

Behandeltarieven

Ik hanteer de maximale tariefstelling zoals door de Nederlandse Zorgautoriteiten (NZa) is vastgesteld.

 

TOELICHTING TARIEVEN

De tarieven zijn BTW-vrij (mijn werkzaamheden zijn vrijgesteld van BTW).

De eerste 2-3 gesprekken (de intakefase) vallen onder het tarief Diagnostiek. De verdere gesprekken onder het behandelingstarief.

Er wordt onderscheid gemaakt op basis van tijd: er zijn tarieven voor vanaf 5, 15, 30, 45, 60, 75, 90 en vanaf 120 minuten. Deze tarieven vallen onder: setting ambulant, vrijgevestigde met een kwaliteitsstatuut, regiebehandelaar Psychotherapeut BIG geregistreerd.

 

De duur van een consult bepaalt het tarief. Een zorgaanbieder mag in plaats daarvan ook uitgaan van de tijd die voor u in de agenda was gepland. Ook als het consult in werkelijkheid iets langer of korter duurde. De tijd die in de agenda is ingepland is ook de tijd die gedeclareerd wordt. Telefonische, beeldbel- en onlineconsulten die in de agenda ingepland zijn vallen hier ook onder. Alleen afwijkingen groter dan 15 minuten van de directe tijd worden na afloop bijgewerkt in de agenda. De indirecte tijd (zoals schrijven van behandelplan of brief aan huisarts, verslaglegging na een gesprek) die nodig is voor de behandeling is meegerekend in het tarief. Dit staat niet apart op de factuur.

Mocht tijdens de intake blijken, dat er geen sprake is van een stoornis die onder de verzekerde zorg valt dan wordt de intaketijd voor maximaal 4 gesprekken als diagnostiek in rekening gebracht. Eventuele vervolgsessies vallen dan onder onverzekerde zorg (OVP), waarvoor geen vergoeding door de verzekeraar geldt.

 

Psychotherapie wordt vergoed vanuit de basisverzekering, namelijk via de basis GGZ of specialistische GGZ, onder verwijzing van een arts. Je hebt hiervoor dus geen aanvullende verzekering nodig.

 

Er zijn vier soorten polissen: een restitutiepolis, een naturapolis, een budgetpolis en een combinatiepolis. Het grote verschil zit in de vrije keuze voor de zorgverlener en de vergoeding van de zorgkosten. Ik heb alleen met DSW een contract.

Bij een restitutiepolis kun je zelf je zorgverlener kiezen en worden de kosten van de zorg bijna altijd volledig vergoed. Bekijk op de volgende website de vergoedingen per zorgverzekeraar: https://contractvrijepsycholoog.nl/vergoedingen-2024/

Doordat ik niet-gecontracteerde zorg bied, verloopt de verrekening van de kosten van behandeling vanaf 1-1-2024 kan op verschillende manier als volgt:

 

  1.   Aan het einde van de maand wordt een factuur opgesteld. Deze ontvang je per mail. Om vergoeding te ontvangen dien je de factuur zelf te declareren bij je zorgverzekeraar. Het bedrag op de factuur maak je over naar Praktijk Gerda Fijten. Het rekeningnummer staat vermeld op de factuur. De termijn voor betaling is 30 dagen na ontvangst van de factuur.
  2.   Via Vecozo kan ik rechtstreeks digitaal declareren bij een enkele zorgverzekering. Bij de meesten kan dit niet.

 

Zorgverzekering

 

Per 1 januari 2022 wordt een nieuwe bekostiging voor de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) ingevoerd: het zorgprestatiemodel. Het zorgprestatiemodel is ontwikkeld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

De specialistische GGZ kenmerkt zich door een hoge mate van complexiteit van de behandeling, waarbij gespecialiseerde kennis noodzakelijk is. Daarbij worden de kosten weer gewoon berekend per sessie, en zijn daarbij afhankelijk van de functie van de behandelaar en de lengte van de sessie.

 

Bekijk hieronder de patiëntfolder zorgprestatiemodel. 

Folder met uitleg over het zorgprestatiemodel - LVVP

Folder voor cliënten - Landelijke Vereniging Vrijgevestigde Psychotherapeuten

 

 

Betalingsvoorwaarden

Betalingstermijn

Indien je wegens financiële problemen de factuur niet in één keer of tijdig kunt betalen, is het belangrijk dat u mij dit uiterlijk binnen 14 dagen na de datum op de factuur aangeeft.

 

Niet of te laat betalen

Bij een niet-betaling binnen de afgesproken termijn, zal er een betalingsherinnering worden toegestuurd. Bij de 1e herinnering worden € 5,- administratiekosten in rekening gebracht. Bij een 2e herinnering zal daar bovenop nog € 10,- worden berekend. Tot slot zal een 3e herinnering volgen die nog eens € 30,- gaat kosten.

Is dan nog niet tot volledige betaling over gegaan, dan zal er een administratie- of incassobureau worden ingeschakeld om het bedrag bij u te vorderen.

 

Meer informatie: www.contractvrijepsycholoog.nl

Zelf betalen

Intervisie

Het tarief van begeleide intervisie voor een groep van maximaal 8 deelnemers is € 400,- per bijeenkomst (1,5 - 2 uur). 

 

Coaching

Contact in het kader van supervisie en coaching (wanneer er geen DSM classificatie is vast te stellen, maar er wel vragen zijn) kan mogelijk door uw werkgever worden vergoed of is fiscaal te verrekenen.

Een coaching-gesprek kost € 120,- per klokuur / 180 per 1,5 uur (niet BTW-plichtig). -

 

No-show en afmelding

Het is belangrijk voor mijn praktijkvoering dat wanneer U verhinderd bent, dit 24 uur van te voren door geeft aan mij. Dit kan telefonisch (Voicemail), via sms of email. Bij afspraken die niet tijdig worden geannuleerd, word er 50 euro in rekening gebracht. Dit bedrag wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed.