Kosten en vergoeding

Behandeltarieven

Ik hanteer de maximale tariefstelling zoals door de Nederlandse Zorgautoriteiten (NZa) is vastgesteld. Hieronder slechts een selectie uit de NZa lijst, die voor mijn praktijk het meeste voor zullen komen.

 

TARIEVEN 2022

Monodisciplinair Ambulant - Kwaliteitsstatuut sectie II Psychotherapeut (Wet big artikel 3)

Duur

(minuten)

Diagnostiek

Behandeling

Code

Bedrag (€)

Code

Bedrag (€)

   5

CO0050

€  38,33

CO0115

€  30,67

 15

CO0180

€  67,31

CO0245

€  55,69

 30

CO0310

€ 115,12

CO0375

€ 97,28

 45

CO0440

€ 162,76

CO0505

€ 139,38

 60

CO0570

€ 187,62

CO0635

€ 166,13

 75

CO0700

€ 229,21

CO0765

€ 204,90

 90

CO0830

€ 280,84

CO0895

€ 250,18

120

CO0960

€ 405,88

CO1025

€ 368,76

 

Voor groepsbehandeling zijn de tarieven per blok van 30 min., afhankelijk van de groepsgrootte bij 2 per blok 45,41; bij 3 €30,27; bij 4 € 22,70; bij 5 € 15,14……

 

Reistijd tot 25 min                                TC0009 € 30,75

Reistijd vanaf 25 min                            TC0010 79,30

 

 

Naam

Code

Bedrag 

Intercollegiaal overleg kort

OV0007

€  22,18

Intercollegiaal overleg lang

OV0008

€  67,62

Niet-basispakket zorg

OV0012

€ 117,33

 

 

TARIEVEN 2023

Duur

(minuten)

Diagnostiek

Behandeling

Code

Bedrag (€)

Code

Bedrag (€)

   5

CO0050

€  40.87

CO0115

€  32.61

 15

CO0180

€  71.65

CO0245

€  59.17

 30

CO0310

€ 122.37

CO0375

€ 103.26

 45

CO0440

€ 172.98

CO0505

€ 147.95

 60

CO0570

€ 199.34

CO0635

€ 176.30

 75

CO0700

€ 243.62

CO0765

€ 217.50

 90

CO0830

€ 298.32

CO0895

€ 265.46

120

CO0960

€ 431.13

CO1025

€ 391.29

 

Naam

Code

Bedrag 

Intercollegiaal overleg kort

OV0007

€  23.58

Intercollegiaal overleg lang

OV0008

€  71.88

Niet-basispakket zorg

OV0012

€124,16

Aan bovenstaand overzicht 2023 kunnen geen rechten ontleend worden.

 

TOELICHTING TARIEVEN

Bovenstaande tarieven zijn BTW-vrij (mijn werkzaamheden zijn vrijgesteld van BTW).

De eerste 2-3 gesprekken (de intakefase) vallen onder het tarief Diagnostiek. De verdere gesprekken onder het behandelingstarief.

Er wordt onderscheid gemaakt op basis van tijd: er zijn tarieven voor vanaf 5, 15, 30, 45, 60, 75, 90 en vanaf 120 minuten. Deze tarieven vallen onder: setting ambulant, vrijgevestigde met een kwaliteitsstatuut, regiebehandelaar Psychotherapeut BIG geregistreerd.

 

De duur van een consult bepaalt het tarief. Een zorgaanbieder mag in plaats daarvan ook uitgaan van de tijd die voor u in de agenda was gepland. Ook als het consult in werkelijkheid iets langer of korter duurde. De tijd die in de agenda is ingepland is ook de tijd die gedeclareerd wordt. Telefonische, beeldbel- en onlineconsulten die in de agenda ingepland zijn vallen hier ook onder. Alleen afwijkingen groter dan 15 minuten van de directe tijd worden na afloop bijgewerkt in de agenda. De indirecte tijd (zoals schrijven van behandelplan of brief aan huisarts, verslaglegging na een gesprek) die nodig is voor de behandeling is meegerekend in het tarief. Dit staat niet apart op de factuur.

Mocht tijdens de intake blijken, dat er geen sprake is van een stoornis die onder de verzekerde zorg valt dan wordt de intaketijd voor maximaal 4 gesprekken als diagnostiek in rekening gebracht. Eventuele vervolgsessies vallen dan onder onverzekerde zorg (OVP), waarvoor geen vergoeding door de verzekeraar geldt.

 

Dit tarief is vastgesteld door de Nederlandse zorgautoriteit (NZA) en u kunt dit terugvinden in bijlage 1 van de Tariefbeschikking Geestelijke Gezondheidszorg en Forensische Zorg TB/REG-22619-04

 

Psychotherapie wordt vergoed vanuit de basisverzekering, namelijk via de basis GGZ of specialistische GGZ, onder verwijzing van een arts. Je hebt hiervoor dus geen aanvullende verzekering nodig.

 

Er zijn vier soorten polissen: een restitutiepolis, een naturapolis, een budgetpolis en een combinatiepolis. Het grote verschil zit in de vrije keuze voor de zorgverlener en de vergoeding van de zorgkosten. Ik heb geen contracten met verzekeraars.

Bij een restitutiepolis kun je zelf je zorgverlener kiezen en worden de kosten van de zorg bijna altijd volledig vergoed. Let op: niet alle restitutiepolissen vergoeden 100% van de factuur. Informeer hiernaar bij de verzekeraar.

Met een naturapolis of combinatiepolis betaalt je verzekeraar 50-70% van de factuur.

Doordat ik niet-gecontracteerde zorg bied, verloopt de verrekening van de kosten van behandeling vanaf 1-1-2023 kan op verschillende manier als volgt:

 

  1.   Na het gesprek kunt u het bedrag gelijk voldoen door middel van een zakelijk tikkie, de factuur krijgt u zelf en kan naar de zorgverzekeraar gestuurd worden.
  2.   Aan het einde van de maand wordt een factuur opgesteld. Deze ontvang je per mail. Om vergoeding te ontvangen dien je de factuur zelf te declareren bij je zorgverzekeraar. Het bedrag op de factuur maak je over naar Praktijk Gerda Fijten. Het rekeningnummer staat vermeld op de factuur. De termijn voor betaling is 30 dagen na ontvangst van de factuur.
  3.   Via Vecozo kan ik rechtstreeks digitaal declareren bij een enkele zorgverzekering. Bij de meesten kan dit niet.

 

Zorgverzekering

 

Per 1 januari 2022 wordt een nieuwe bekostiging voor de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) ingevoerd: het zorgprestatiemodel. Het zorgprestatiemodel is ontwikkeld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

De specialistische GGZ kenmerkt zich door een hoge mate van complexiteit van de behandeling, waarbij gespecialiseerde kennis noodzakelijk is. Daarbij worden de kosten weer gewoon berekend per sessie, en zijn daarbij afhankelijk van de functie van de behandelaar en de lengte van de sessie.

 

Bekijk hieronder de patiëntfolder zorgprestatiemodel. 

Folder met uitleg over het zorgprestatiemodel - LVVP

Folder voor cliënten - Landelijke Vereniging Vrijgevestigde Psychotherapeuten

 

  

 

Psychotherapie wordt bij een restitutiepolis voor het grootste deel vergoed vanuit de zorgverzekering(ook bij een niet-gecontracteerde zorgaanbieder). De hoogte van de vergoeding hangt af van de zorgverzekeraar, de afgesloten polis en de hoogte van het eigen risico. Als je behandeling wilt bij Praktijk Gerda Fijten is de zuivere restitutiepolis de meest gunstige variant. Maar let op! De restitutiepolissen van sommige zorgverzekeraars vergoeden per 1-1-2023 niet meer volledig 100% van het maximale wettelijk tarief die Praktijk Gerda Fijten hanteert, maar 100% van het marktconforme tarief. Wat dat concreet inhoudt, wordt niet op alle websites genoemd en verschilt per verzekeraar.  Informeer daarom vooraf bij de verzekeraar naar de hoogte van de vergoedingen en de voorwaarden bij behandeling in de gespecialiseerde GGZ bij een niet-gecontracteerde zorgaanbieder. Zo komt je achteraf niet voor onverwachte financiële verrassingen te staan. Lees ook goed de voorwaarden, want sommige zorgverzekeraars nemen zelfs in hun restitutiepolis nog beperkende (financiële) voorwaarden op of vragen voorafgaande aan de behandeling een machtiging in te dienen.

 

EIGEN RISICO

 

Je betaalt een eigen risico als je 18 jaar of ouder bent en gebruikmaakt van zorg uit het basispakket. Behalve als het over zorg gaat waarvoor geen eigen risico geldt, zoals bijvoorbeeld de huisarts. De overheid heeft het verplicht eigen risico vastgesteld op € 385 in 2023. Je betaalt dus zelf de eerste € 385 aan zorgkosten die onder het eigen risico vallen. Psychologische zorg valt onder het eigen risico. Het maakt niet uit of je dan naar een psycholoog gaat met of zonder een contract met ziektekostenverzekeraars.

Bewust heb ik geen contracten met Zorgverzekeraars afgesloten. Dit noemt men een Vrijgevestigde zorgaanbieder.

Niet-gecontracteerd betekent echter niet ongekwalificeerd! Vaak treedt die verwarring op na een telefoontje met de verzekeraar over een behandeling bij een on-gecontracteerde zorgverlener. Ik ben vrijgevestigde psychotherapeut met een goedgekeurd kwaliteitsstatuut. Mijn behandeling wordt altijd vergoed. Het hangt echter van de polis af hoe hoog de vergoeding is.

 

Opzeggen van de huidige verzekering kan tot 31 december 2022. Uiterlijk 31 januari a.s. dien je je keus voor een nieuwe verzekering kenbaar te maken, deze gaat dan met terugwerkende kracht in per 1 januari.

 

 

 

Betalingsvoorwaarden

Betalingstermijn

Indien je wegens financiële problemen de factuur niet in één keer of tijdig kunt betalen, is het belangrijk dat u mij dit uiterlijk binnen 14 dagen na de datum op de factuur aangeeft.

 

Niet of te laat betalen

Bij een niet-betaling binnen de afgesproken termijn, zal er een betalingsherinnering worden toegestuurd. Bij de 1e herinnering worden € 5,- administratiekosten in rekening gebracht. Bij een 2e herinnering zal daar bovenop nog € 10,- worden berekend. Tot slot zal een 3e herinnering volgen die nog eens € 30,- gaat kosten.

Is dan nog niet tot volledige betaling over gegaan, dan zal er een administratie- of incassobureau worden ingeschakeld om het bedrag bij u te vorderen.

 

Meer informatie: www.contractvrijepsycholoog.nl

Zelf betalen

Niet verzekerde zorg 

Behandeling van aanpassingsstoornissen, identiteitsproblematiek, slaapstoornissen, specifieke fobie en zogenaamde V-codes (relatie-, werk en studieproblemen of rouw) wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed. Deze zorg wordt OnVerzekerde Prestatie (OVP) genoemd. Er wordt betaald per consult. 

Voor een onverzekerd product is geen verwijzing door een huisarts nodig.

Uiteraard ben je ook met deze klachten welkom in mijn praktijk.

Kies je ervoor om de behandeling binnen de specialistische GGZ zelf te betalen of valt jouw hulpvraag niet onder de "verzekerde basispakketzorg" en wil je toch een behandeling dan ontvang je na elke behandelsessie een nota welke je binnen 14 dagen dient te voldoen.

Voor dit zogenaamde OnVerzekerd Product (OVP) wordt in 2022 het volgende tarief gehanteerd:

 

 

 

 

 

  Prestatiecode

  Prestatie

  Maximumtarief

  OV0012

  OVP niet- basispakketzorg

  Consult

  € 117,33

 

 Deze factuur kun je dus niet bij de zorgverzekeraar indienen. 

 

Wanneer de werkgever de behandeling rechtstreeks betaalt dan is er sprake van een dienst en valt het onder coaching. Het tarief (2022) is dan per uur €141,57 incl 21% BTW ( €117 + €24,57)

 

 

Supervisie en coaching

Contact in het kader van supervisie en coaching (wanneer er geen classificatie is vast te stellen, maar er wel vragen zijn) kan mogelijk door uw werkgever worden vergoed of is fiscaal verrekenbaar. Mijn tarief is €120,- per klokuur (niet BTW-plichtig).

Het tarief van groepssupervisie is afhankelijk van het aantal deelnemers. Voor een groep van 2 tot en met 4 deelnemers reken ik €300,- per sessie van 1,5 uur. Bij meer deelnemers prijs in overleg.

No-show en afmelding

Het is belangrijk voor mijn praktijkvoering dat wanneer U verhinderd bent, dit 24 uur van te voren door geeft aan mij. Dit kan telefonisch (Voicemail), via sms of email. Bij afspraken die niet tijdig worden geannuleerd, word er 50 euro in rekening gebracht. Dit bedrag wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed.