Start van psychotherapie gesprekken

Intake procedure 

 

Nadat u uw verwijzing hebt ontvangen, meestal via uw huisarts of praktijkondersteuner GGZ, kunt u contact leggen met mij.

Dit kan telefonisch of via email.

 

Het is belangrijk om de volgende documenten mee te nemen op de eerste afspraak:

  • een verwijzing naar de S-GGZ van de huisarts/praktijkondersteuner (POH)
  • paspoort/identiteitskaart (kopie voldoet ook)
  • uw zorgpas (kopie voldoet ook)

 

Om een eerste inschatting te maken of ik u verder kan helpen, doe ik eerst een korte telefonische screening met u. Dan kunt u, zo nodig, vragen stellen over de aanmelding, vergoeding, therapie en dergelijke. We maken dan een afspraak voor een eerste intakegesprek. Voor wachttijd tot intake: zie het kopje actuele wachttijd.

 

Het doel van een intake is om u beter te leren kennen, uw problemen beter te begrijpen, de achtergrond waarin deze zijn ontstaan en hoe u ermee omgaat. Daarnaast is het belangrijk dat we samen onderzoeken of u zich op uw gemak voelt bij mij als therapeut en mijn therapeutische aanpak. Voor mij gaat het ook erom een inschatting te maken of ik genoeg voor u kan betekenen en of ik zelf een match ervaar. Mocht dat niet zo zijn, hecht ik er waarde aan samen met u naar andere opties te zoeken.

 

Na de intakefase (2-3 intakegesprekken) vindt het adviesgesprek plaats, waarin ik met u bespreek wat ik begrepen heb en wat ik voor u kan betekenen. Hierop is het behandelplan gebaseerd. Er worden ook afspraken gemaakt over de frequentie van de gesprekken.

Hierop volgt, zonder wachttijd, de behandeling.

Ik vind het belangrijk goed aan te sluiten bij u, daarom doe ik regelmatig een evaluatie met u over de lopende behandeling.

 

Graag houd ik regelmatig contact met uw verwijzer. Als u daar toestemming voor geeft stuur ik uw verwijzer na de intake en op het einde van het traject, maar maximaal na een jaar een korte terugkoppeling over het verloop.

 

Folder voor cliënten van vrijgevestigde ggz-zorgaanbieders