Coaching

Coaching bij chronische stress, fysieke en mentale uitputting heeft het doel: roofbouw stoppen, stressoren en energiegevers herkennen, herstellen en terugval preventie. Hierbij met een integrale begeleiding te komen tot herstel van vitaliteit en doelgerichtheid in werk en privé. Van belang daarbij is het aanleren van vaardigheden, gericht op zelfmanagement en het herstel van een natuurlijke evenwicht. Herstellen en verhogen van de weerbaarheid zijn vaak de belangrijkste doelen. Doorgaans zijn 12 sessies voldoende om deze doelen te bereiken. Echter bij ernstige uitputting, conflicten en/of psychiatrische aandoeningen zijn meer sessies nodig. Deze kunnen oplopen tot maximaal 25 stuks. Bij conflicten is het zaak daar eerst aandacht aan te besteden en zorgvuldige communicatie tussen betrokken partijen in gang te zetten. Bij psychiatrische aandoeningen wordt tijdig psychotherapie en/of medicamenteuze therapie geadviseerd. Bij ernstige uitputting komen klachten van depressie of angst veel voor. Deze klachten verdwijnen meestal wanneer er herstel is ingetreden. Psychotherapie - hoe heilzaam vaak ook - kost energie en is pas geïndiceerd wanneer er voldoende energie is om zo'n moeizaam proces te doorlopen.

 

Er wordt gebruik gemaakt van de volgende methoden: CSR , Focusing, gesprekstechnieken Cliëntgerichte Psychotherapie en (aandachtsgerichte) cognitieve therapie (mindfulness based stress reduction MBSR).