Psychotherapie

Ieder mens heeft behalve kwetsbaarheden ook een innerlijke kracht, een vermogen om te genezen, te herstellen en zich te ontplooien. 


Coaching bij chronische stress & burn-out

Met integrale begeleiding te komen tot herstel van vitaliteit en doelgerichtheid in werk en privé. Van belang daarbij is het aanleren van vaardigheden, gericht op zelfmanagement en het herstel van een natuurlijke evenwicht. Herstellen en verhogen van de weerbaarheid zijn vaak de belangrijkste doelen.


Supervisie

Voor coaches en artsen en anderen die intensief met mensen werken is supervise een nuttige, steunende en leerzame manier om de eigen kennis en professionalitiet te vergroten